Jurista padomi

2018. gads - Priekšlikumi Noteikumu projektam “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā”

https://nvo.lv/uploads/1613.pdf