Dokumenti

2018. gads - Priekšlikumi likumprojektam “Grozījumi likumā “Sabiedriskā labuma organizāciju likums””

https://nvo.lv/uploads/1318.pdf