Dokumenti

2018. gads - Komentāri un priekšlikumi par Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas īstenošanas plānu 2019.–2020.gadam

https://nvo.lv/uploads/1803.pdf