Jurista padomi

2018. gads - Komentāri un priekšlikumi par grozījumiem Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā un likumā “Par nodokļiem un nodevām”

https://nvo.lv/uploads/1573.pdf