Jurista padomi

2017. gads - Vēstule no Tieslietu ministrijas par priekšlikumu grozījumiem Biedrību un nodibinājumu likumā

https://nvo.lv/uploads/par_biedribu_tiesibam_sasaukt_biedru_sapulces_attalinati741.pdf