Dokumenti

2016. gads - vēstule no Valsts kancelejas par priekšlikumiem Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” grozījumiem

https://nvo.lv/uploads/fm_dp_grozijumi_nvo_memo_padome.pdf