Dokumenti

2016. gads - Vēstule no Juridiskā biroja par Biedrību un nodibinājumu likuma 7. panta pirmās daļas interpretāciju

https://nvo.lv/uploads/jb_bdr_nod_likuma_7.pdf