Atlasīt ziņas -
Atlasīt
Iznācis 03.07.2020. ziņu izdevums
03.07.2020
Aptauja par banku sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām
03.07.2020
Apkopoti ministriju sabiedrības līdzdalības plāni nozares politikas pamatnostādņu izstrādes procesā
03.07.2020
Saeima apstiprina Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2021.-2027.gadam
03.07.2020
LPA iebilst pret nepamatota nevalstiskā sektora tēla pasliktināšanu IeM plānā
03.07.2020
Notiks darba grupa tiesību aktu projektu izstrādei sabiedrības integrācijas jomā
03.07.2020
Atskats uz ikmēneša NVO tikšanos
03.07.2020
Piesakies apmācībām “Dažādības vadības pamatprincipi un “Skatu Punkti” kopiena”
03.07.2020
E-apmācību prezentācijas pasākums notiks 15.septembrī
03.07.2020
Pārsteidzošās Excel iespējas un funkcijas
03.07.2020
LPA darbinieku rindas papildina projektu asistente
03.07.2020
Līdz 12.jūlijam ir iespēja nominēt kandidātus Balvai Cilvēka izaugsmei
03.07.2020
Biedru telpā - biedrība "Limbažu lauvas"
03.07.2020
Seminārs par AIF budžeta plānošanas un grāmatvedības pamatprincipiem
03.07.2020
Informatīvais seminārs par Rīcības projektu konkursu
03.07.2020