Kļūt par biedru


Ar šo pieteikuma anketu apliecinām, ka esam iepazinušies ar „Latvijas Pilsoniskās alianses” (LPA) mērķi, statūtiem un Ētikas kodeksu, tiem piekrītam un vēlamies kļūt par biedrības LPA biedru. 


LPA Jums palīdzēs pārstāvēt savas intereses! Jūs tiksiet aicināti piedalīties alianses  pasākumos un līdzdarboties tās programmās. Aktuālo informāciju saņemsiet arī tiešsaistē Facebook biedru grupā.


Kas notiek NVO sektorā?

Piektdienās savā e-pasta kastītē saņemsiet ziņu lapu “Nesēdi Tumsā”, kurā tiek apkopotas nedēļas svarīgākās ziņas. Vēlies, lai “Nesēdi Tumsā” publicē Jūsu ziņu – raksti mums alianse@nvo.lv !

Meklē finansējumu un sadarbības iespējas?

LPA palīdzēs – reizi mēnesī mēs nosūtīsim izmeklētas “Finanšu ziņas”. Tajās atradīsiet detalizētu informāciju par aktuālākajiem projektu konkursiem, prasībām un pieteikuma termiņiem. 

Nepieciešami literatūras materiāli par NVO?

Jums būs iespēja brīvi izmantot LPA portfeļa materiālus un sniegtos pakalpojumus! Vairāk par pieejamajiem materiāliem, dokumentiem un pētījumiem skaties LPA mājas lapā NVO Portfelis.LPA  piedāvājam bezmaksas konsultācijas!


NVO jurists

Atbildes uz jautājumiem par biedrības, nodibinājuma dibināšanu, reģistrēšanu Uzņēmumu reģistrā, reorganizāciju, likvidēšanu, dokumentu pareizu sastādīšanu utt.
NVO grāmatvedības un lietvedības konsultants

Grāmatvedības konsultants atbildēs uz jautājumiem par grāmatvedības funkcijām biedrībā; ieņēmumu veidiem biedrību darbībā un to uzskaitē, izdevumu veidiem biedrību darbībā, to juridisko noformējumu un attaisnošanu, biedrības gada pārskata sastādīšanu u.c.
Interešu aizstāvības un sabiedrības līdzdalības konsultants

Atbildēs uz jautājumiem par likumdošanas un rīcības politikas izstrādes procesiem Latvijā; pilsoniskās sabiedrības līdzdalības iespējām pašvaldībās, veidiem un nozīmi; atzinumu (iebildumu, priekšlikumu) sagatavošanu un sniegšanu u.c.
Efektīvas NVO pārvaldes un vadības konsultants

Atbildēs uz jautājumiem par organizāciju caurskatāmu, saprotamu, efektīvu struktūru un darbības sistēmu, ilglaicīgu attīstību (t.sk. attīstības plāna izstrādi, darbinieku motivēšanu); sadarbību un tās nozīmi; NVO statistiku un pētniecību; NVO sektoru kopumā.Biedru naudas apjoms:


Privātpersonām biedru naudas apjoms gadā ir 36 eiro

Juridiskām personām biedru naudas apjoms gadā ir 50 eiro*


* Saskaņā ar 2017.gada 24. marta biedru kopsapulce lēmumu, tika lemts, ka biedrības un nodibinājumi, kuriem gada apgrozījums ir mazāks par 15 000 eiro, biedra naudas apjoms ir 36 eiro, bet tām organizācijām, kam ir lielāks apgrozījums par 15 000 eiro, biedru naudas apjoms ir 50 eiro gadā.Un vismaz reizi gadā mēs sanākam kopā!


Katru gadu pavasarī notiek biedru kopsapulce! Sapulces laikā tiek apstiprināts LPA gada pārskats, lemts par izmaiņām un pieņemti citi svarīgi lēmumi. Par kopsapulci Jūs laicīgi pabrīdināsim un īpaši uzaicināsim.


Privātpersona
Juridiska persona
Turpināt