Kļūt par biedru


Privātpersona
Juridiska persona
Turpināt

Latvijas Pilsoniskā alianse pārstāv pilsoniskās sabiedrības, tai skaitā biedrību un nodibinājumu kopējās intereses, kas balstītas uz demokrātijas pamatbrīvībām un cilvēktiesībām, tādēļ LPA var pievienoties ikviena organizācija un fiziska persona, ja atbalsta LPA vērtības un iestājas par aktīvu pilsonisko sabiedrību. Visām fiziskām vai juridiskām personām, kas vēlas kļūt par LPA biedriem, ir jāatbilst vismaz šiem zemāk minētajiem nosacījumiem:

- Reģistrētai organizācijai vai pilsoniski aktīvam iedzīvotājam;
- Iemieso LPA misiju, vērtības, un vīziju, un ievēro LPA izstrādāto Biedrību un nodibinājumu ētikas kodeksu.


Tādēļ lēmumam kļūt par Latvijas Pilsoniskās alianses biedru ir jābūt racionālam, pārliecinātam un apzināti pieņemtam. Pirms iesnieguma aizpildīšanas, aicinām iepazīties ar biedrības statūtiem, stratēģiju, ētikas kodeksu un LPA biedru politiku 

Kā kļūt par daļu no LPA saimes?

1. Iepazīstieties ar LPA statūtiem, mērķi, vērtībām, Biedrību un nodibinājumu ētikas kodeksu;
2. Aizpildiet tiešsaistes iesnieguma veidlapu LPA mājas lapā;
3. Pēc iesnieguma iesniegšanas saņemsiet apstiprinājumu, ka iesniegums ir saņemts;
4. LPA Padome izskatīs iesniegumu, tai skaitā izvērtējot jūsu motivāciju (parasti tas aizņem līdz trim nedēļām);
5. Saņemiet atbildi no LPA:

a. Ja LPA Padomes lēmums ir pozitīvs, saņemsiet apstiprinājuma e-pastu un papildus informāciju par savām iespējām, esot kā biedram.
b. Ja LPA Padomes lēmums ir atlikt neskaidrību dēļ, saņemsiet e-pastu ar aicinājumu sniegt papildus informāciju vai uzaicinājumu uz nākamo padomes sēdi, lai klātienē iepazīstinātu ar sevi vai pārstāvēto organizāciju.
c. Ja LPA Padomes lēmums ir negatīvs, saņemsiet e-pastu ar skaidrojumu, kādēļ noticis šāds lēmums. Lēmumu var apstrīdēt 2 nedēļu laikā no saņemšanas brīža, Jūs Padomei iesniedzat iesniegumu, aicinot Padomi precizēt atteikuma iemeslu vai lūdzot Padomi atkārtoti izskatīt iesniegumu sniedzot papildus nepieciešamo informāciju.


Biedra gada maksa
(biedriem rēķins tiek nosūtīt 1 reizi gadā pilnā apmērā par tekošo gadu, gada sākumā):


Privātpersona
36,00 eiro
Juridiska persona (ar apgrozījumu līdz 15 000.00 eiro gadā)
36,00 eiro
Juridiska persona (ar apgrozījumu virs 15 000.00 eiro gadā)
50,00 eiro