NVO darbības skaidrošana un popularizēšana sabiedrībā

LPA regulāri informē organizācijas un citus sadarbības partnerus izsūtot elektronisko iknedēļas ziņu lapu „Nesēdi tumsā!” (vairāk kā 2500 abonementi), kā arī nodrošina informatīvo materiālu sniegšanu LPA biedriem un plašai sabiedrībai sociālajos kontos (Facebook, Twitter, Instagram), kuriem kopumā ir vairāk kā 5000 sekotāju, to skaitā NVO pārstāvji, aktīvisti, valsts, biznesa un mediju pārstāvji u.c. 

2009.gadā Mārcis Liors Skadmanis un LPA iniciēja Vispasaules NVO dienu, kas pēc 10 gadiem izaugusi par pasaules mēroga svinībām. Vispasaules NVO dienu svin 27. februārī, lai izceltu darbu kopējam labumam, līdzcilvēku dzīve kvalitātes uzlabošanai, kā arī valstu attīstībā, un ilgtspējīga miera nodrošināšanā.

Kopš 2014. gada LPA sadarbībā ar ASV vēstniecību rīko balvu konkursu Balva Cilvēka izaugsmei, ar mērķi akcentēt cilvēka ilgtspējīgu attīstību. Ticot, ka Latvijā ir daudzi uzņēmīgi cilvēki, organizācijas un uzņēmumi, kas nesavtīgi iegulda resursus sabiedrības attīstībā un cilvēka izaugsmē, lai sekmētu labās prakses piemērus, kas palīdzētu mazināt nevienlīdzību un rosinātu veikt ilgtermiņa ieguldījumus cilvēka izaugsmē – mūžizglītības, izglītības un prakses, veselības aprūpes, bērnu labklājības un sociālās atbildības jomās. Balva Cilvēka izaugsmei tiek pasniegta četrās kategorijās: “Par sociālo atbildību”, “Par izcilu ieguldījumu izglītībā”, “Par izcilu ieguldījumu veselībā un labklājībā” un “Par ieguldījumu Latvijas nākotnē”, kā arī, kopš 2020. gada tiek piešķirta viena žūrijas specbalva.

Apbalvošanas ceremonija 2018

Apbalvošanas ceremonija 2019  

Apbalvošanas ceremonija 2020

Apbalvošanas ceremonija 2021


LPA ir  Eiropas Savienības un pasaules mēroga NVO platformu biedrs, ar mērķi pārstāvēt un prezentēt ārvalstīs Latvijas biedrību un nodibinājumu jeb pilsoniskās sabiedrības darbu.

LPA aktīvi darbojas European Civic Forum – organizācijā, kura attīsta instrumentus, kādā nacionāla līmeņa NVO sadarbības tīkli var uzlabot dialogu ar Eiropas Komisiju, LPA direktore 2019.gadā ievēlēta par ECF Padomes locekli.

CIVICUS jeb World Alliance for Citizen Participation, kas popularizē un attīsta sabiedrības līdzdalību un pilsonisko aktivitāti pasaules mērogā.

ALDA jeb Association of Local Democracy Agencies,  kuras mērķis ir veicināt labu pārvaldību un iedzīvotāju līdzdalību vietējā līmenī, kā arī veicināt vietējo iestāžu un pilsoniskās sabiedrības sadarbību.

AGNA jeb Affinity Group of National Associations – tīkls, kas apvieno valstu asociācijas un reģionālās platformas no visas pasaules, lai veicinātu sadarbību pāri valstu un reģionālajām robežām, tostarp jaunus veidus, kā pilsoniskās sabiedrības organizācijām sadarboties savā starpā.

LPA ir arī ilggadēja Baltijas jūras reģiona NVO tīkla dalīborganizācija.

OECD jeb Organisation for Economic Co-operation and Development ir Inovatīvais pilsoņu līdzdalības tīkls, kas darbojas arī atvērtā pārvaldības jautājumos, tai skaitā radot risinājumus, kā publiskajai pārvaldei efektīvi iesaistīt visas ieinteresētās puses un ieviest inovatīvas iedzīvotāju līdzdalības mehānismus. Kopš 2020.gada nogales tīklā iesaistījusies arī Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga, kā pārstāvis no Latvijas pilsoniskās sabiedrības.

The European Citizens' Initiative - Eiropas Pilsoņu iniciatīvu vēstnieku tīkls, kurā vēstnieki veicina informācijas izplatīšanu par Eiropas pilsoņu iniciatīvu, debašu veicināšanu un pilsoņu pārstāvēt intereses.

FRA jeb European Union Agency for Fundamental Rights - ES Pamattiesību aģentūra Eiropas Savienības un valsts līmeņa lēmumu pieņēmējiem sniedz neatkarīgus, ar faktiem pamatotus ieteikumus un tādējādi palīdz sagatavot lietišķākas diskusijas, stratēģijas un tiesību aktus pamattiesību jomā. Pamattiesību platforma ir FRA pilsoniskās sabiedrības sadarbības kanāls, kurā darbojas pilsoniskās sabiedrības organizācijas no visas Eiropas Savienības un valstīs, kurām ir novērotāja statuss. Platforma kalpo: Informācijas apmaiņai; sniedz FRA tematisku ieguldījumu un stratēģiskas konsultācijas; tīklojas; pieeja FRA rīkiem un resursiem. 


Ik gadu LPA piedalās aptuveni 8 pasākumos Eiropā, lai popularizētu Latvijas NVO sasniegumus, tāpat uzņem ārzemju viesus pie sevis, lai dalītos pieredzē.

LPA pārstāvji regulāri sniedz intervijas laikrakstiem, TV un radio par dažādām aktualitātēm sektorā. Vidēji gadā publicē 25 preses relīzes, viedokļus rakstus latviešu un angļu valodās.

No 2020. gada LPA maija sākumā piedalās Demokrātijas nedēļas rīkošanā, lai stiprinātu un pievērtu uzmanību demokrātiskām vērībām.

Reaģējos uz notikumiem Baltkrievijā, LPA 2020. gadā organizēja atbalsta akciju “Baltijas ceļš Brīvību Baltkrievijai”. Šīs akcijas ietvarā tika sarīkoti divi nozīmīgi pasākumi – Nakts gājiens no Latvijas, Baltkrievijas un Krievijas robežpunkta līdz Piedrujai, un Rīgā cilvēku ķēde no Brīvības pieminekļa līdz Tautas Frontes muzejam. Sarīkotās akcijas atsevišķi simboli ir uzņemti Tautas Frontes muzeja krājumos.

2020. gadā LPA uzsāka aktīvu sadarbību ar Mobilly  un novembrī piedalījās Mobilly īstenojā ziedošanas akcijā #WhiteFriday.

2018. gadā LPA uzsāka informatīvo partnerību ar LVportālu, šīs sadarbības ietvaros arī tiek popularizēta un skaidrota pilsoniskās sabiedrības un nevalstisko organizāciju loma valsts izaugsmē un demokrātijas stiprināšanā.

Pēdējos gados LPA dažādos formātos veicina biznesa un nevalstiskā sektora sadarbību. 2018.gadā LPA parakstīja sadarbības memorandu ar Latvijas lielāko uzņēmēju biedrību Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, lai veicinātu sadarbību starp uzņēmējiem un sabiedrības interešu pārstāvjiem. Memorands veicinās organizāciju sadarbību politikas veidošanā, kas skar pilsoniskās aktivitātes, demokrātiskus procesus publiskajā pārvaldē, sociālo pakalpojumu sniegšanu, labdarību, kultūru, veselību, vidi, sportu, cilvēktiesības un citas jomas, kurās darbojas nevalstiskais sektors.

2016.-2018.gadā LPA organizēja Biedrību un nodibinājumu bazāru un brančus, ar mērķi veicināt starpnozaru sadarbību starp NVO un biznesa sektoru, lai kopīgi risinātu sociālās problēmas un īstenotu dažādu kopienu attīstības aktivitātes.

2017.gadā LPA sadarbībā ar Reģionālo televīziju Re:TV īstenoja projektu “Kaimiņu būšana Latvijā”, taisot raidījumu ciklu par sabiedrības saliedētības politiku.

2015.-2018.gadā sadarbībā ar Latvijas Radio 4 “Domskajaplošadj” ik gadu tika nodrošināti 16 raidījumi krievu valodā par pilsoniskajai sabiedrībai būtiskiem jautājumiem.

2015.gadā tika veidoti saturisko materiālu sērija par pilsonisko sabiedrību sadarbībā ar LSM portāla www.lsm.lv krievu valodas redakciju.

2009.gadā sadarbībā ar TV24 tika veidoti video sižeti par sabiedriskā labuma organizācijām.


LPA ir izveidojusi vairākus informatīvi izglītojoši video materiālus:

„Kā orientēties likumu džungļos” 

„Iedzīvotāju ABC” 

“Kas ir NVO?”   

“Politiski aktīvs pilsonis” 


Lai veicinātu izpratni par pilsonisko sabiedrību, LPA, lai pārrunātu pilsoniskās sabiedrības attīstības tendences, izaicinājumus, ar kuriem saskaras organizācijas, un kopīgi pārrunātu iespējamos risinājumus efektīvākai organizāciju darbībai, regulāri tiekas:

ar politiskajām partijām, tādējādi sekmējot to, ka politiskās partijas programmās iekļauj arī atbalstu NVO;

ar vēstniecībām, tādējādi stiprinot Latvijas NVO un diplomātiskā korpusa sadarbību;

ar Eiropas Parlamenta deputātiem, tādējādi stiprinot Latvijas NVO interešu pārstāvniecību Briselē.


Aktuālie projekti:

 • Sabiedrības integrācijas fonds, Programma “NVO fonds”, “Pozitīvas līdzdalības un līdzdarbības pieredzes veidošana, 2022
 • Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas EEZ un Norvēģijas grants, iniciatīva “Sabiedrības līdzdalība – atslēga demokrātijas nākotnei”, sadarbībā ar Valsts kanceleju un Islandes iedzīvotāju fondu, 2021-2022
 • Eiropas Savienības programma “Eiropa pilsoņiem”, "ESCAPE ROOM - What would life be without EU?!” – REsc EU, 2020-2022


Noslēgtie projekti:

 • Sabiedrības integrācijas fonds, Programma "Atbalsts NVO sabiedrības informēšanai par vakcināciju pret Covid-19", “Organizētā pilsoniskā sabiedrība cieņpilnai komunikācijai par Covid-19 vakcināciju”, 2021
 • Sabiedrības integrācijas fonds, Programma "Atbalsts NVO Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai", "Organizētā pilsoniskā sabiedrība – partneris publiskajai pārvaldei krīzes pārvarēšanai", 2021
 • Sabiedrības integrācijas fonds, Programma “NVO fonds”, “Demokrātiska un atvērta līdzdalība Latvijā”, 2021
 • Sabiedrības integrācijas fonds, Programma “NVO fonds”, informatīvā kampaņa “Ko NVO dara Memoranda padomē?”  sadarbībā ar biedrību “Alianse Pārnozariskai Ilgtspējīgai attīstībai”, 2021
 • Eiropas Savienības finansēts projekts “Gatavošanās konferencei par Eiropas nākotni” sadarbībā ar Sabiedriskās politikas centru PROVIDUS, 2021
 • Sabiedrības integrācijas fonds, Programma "NVO fonds" - "NVO platformas nodrošināšana interešu aizstāvībā un sabiedrības līdzdalības veicināšana Latvijā", 2020
 • Sabiedrības integrācijas fonds, Programma “NVO fonds” - “Latvijas NVO darbības platformas nodrošināšana NVO interešu aizstāvībā un sabiedrības līdzdalības veicināšana Latvijā”, 2019
 • AGNA, Nacionālo asociāciju afinitātes grupa – “Nevalstisko organizāciju finansiālais pārskats 2019”, 2019