NVO darbības skaidrošana un popularizēšana sabiedrībā

LPA regulāri informē organizācijas un citus sadarbības partnerus izsūtot elektronisko iknedēļas ziņu lapu „Nesēdi tumsā!” (vairāk kā 2500 abonementi), kā arī nodrošina informatīvo materiālu sniegšanu LPA biedriem un plašai sabiedrībai sociālajos kontos (Facebook, Twitter, Instagram), kuriem kopumā ir vairāk kā 4000 sekotāju, to skaitā NVO pārstāvji, aktīvisti, valsts, biznesa un mediju pārstāvji u.c. 


2009.gadā Mārcis Liors Skadmanis un LPA iniciēja Vispasaules NVO dienu, kas pēc 10 gadiem izaugusi par pasaules mēroga svinībām. Vispasaules NVO dienu svin 27. februārī, lai izceltu darbu kopējam labumam, līdzcilvēku dzīve kvalitātes uzlabošanai, kā arī valstu attīstībā, un ilgtspējīga miera nodrošināšanā.

Kopš 2014. gada LPA sadarbībā ar ASV vēstniecība Latvijā un Amerikas Tirdzniecības palāta Latvijā rīko balvu konkursu Balva Cilvēka izaugsmei, ar mērķi akcentēt cilvēka ilgtspējīgu attīstību. Ticot, ka Latvijā ir daudzi uzņēmīgi cilvēki, organizācijas un uzņēmumi, kas nesavtīgi iegulda resursus sabiedrības attīstībā un cilvēka izaugsmē, lai sekmētu labās prakses piemērus, kas palīdzētu mazināt nevienlīdzību un rosinātu veikt ilgtermiņa ieguldījumus cilvēka izaugsmē – mūžizglītības, izglītības un prakses, veselības aprūpes, bērnu labklājības un sociālās atbildības jomās. Balva Cilvēka izaugsmei tiek pasniegta četrās kategorijās: “Par sociālo atbildību”, “Par izcilu ieguldījumu izglītībā”, “Par izcilu ieguldījumu veselībā un labklājībā” un “Par ieguldījumu Latvijas nākotnē”.
Apbalvošanas ceremonija 2018
Apbalvošanas ceremonija 2019  


LPA ir  Eiropas Savienības un pasaules mēroga NVO platformu biedrs, ar mērķi pārstāvēt un prezentēt ārvalstīs Latvijas biedrību un nodibinājumu jeb pilsoniskās sabiedrības darbu. LPA aktīvi darbojas European Civic Forum – organizācijā, kura attīsta instrumentus, kādā nacionāla līmeņa NVO sadarbības tīkli var uzlabot dialogu ar Eiropas Komisiju, LPA direktore 2019.gadā ievēlēta par ECF Padomes locekli.

CIVICUS jeb World Alliance for Citizen Participation, kas popularizē un attīsta sabiedrības līdzdalību un pilsonisko aktivitāti pasaules mērogā.

ALDA jeb Association of Local Democracy Agencies,  kuras mērķis ir veicināt labu pārvaldību un iedzīvotāju līdzdalību vietējā līmenī, kā arī veicināt vietējo iestāžu un pilsoniskās sabiedrības sadarbību.

Sākot ar 2019. gadu LPA ir arī AGNA jeb Affinity Group of National Associations biedrs. AGNA tīkls apvieno valstu asociācijas un reģionālās platformas no visas pasaules, lai veicinātu sadarbību pāri valstu un reģionālajām robežām, tostarp jaunus veidus, kā pilsoniskās sabiedrības organizācijām sadarboties savā starpā.

LPA ir arī ilggadēja Baltijas jūras reģiona NVO tīkla dalīborganizācija.


Ik gadu LPA piedalās aptuveni 8 pasākumos Eiropā, lai popularizētu Latvijas NVO sasniegumus, tāpat uzņem ārzemju viesus pie sevis, lai dalītos pieredzē.

LPA pārstāvji regulāri sniedz intervijas laikrakstiem, TV un radio par dažādām aktualitātēm sektorā. Vidēji gadā publicē 25 preses relīzes, viedokļus rakstus latviešu un angļu valodās.


2018.gadā LPA uzsāka informatīvo partnerību ar LVportālu, šīs sadarbības ietvaros arī tiek popularizēta un skaidrota pilsoniskās sabiedrības un nevalstisko organizāciju loma valsts izaugsmē un demokrātijas stiprināšanā.


Pēdējos gados LPA dažādos formātos veicina biznesa un nevalstiskā sektora sadarbību. 2018.gadā LPA parakstīja sadarbības memorandu ar Latvijas lielāko uzņēmēju biedrību Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, lai veicinātu sadarbību starp uzņēmējiem un sabiedrības interešu pārstāvjiem. Memorands veicinās organizāciju sadarbību politikas veidošanā, kas skar pilsoniskās aktivitātes, demokrātiskus procesus publiskajā pārvaldē, sociālo pakalpojumu sniegšanu, labdarību, kultūru, veselību, vidi, sportu, cilvēktiesības un citas jomas, kurās darbojas nevalstiskais sektors.
2016.-2018.gadā LPA organizēja Biedrību un nodibinājumu bazāru un brančus, ar mērķi veicināt starpnozaru sadarbību starp NVO un biznesa sektoru, lai kopīgi risinātu sociālās problēmas un īstenotu dažādu kopienu attīstības aktivitātes.


2017.gadā LPA sadarbībā ar Reģionālo televīziju Re:TV īstenoja projektu “Kaimiņu būšana Latvijā”, taisot raidījumu ciklu par sabiedrības saliedētības politiku.
2015.-2018.gadā sadarbībā ar Latvijas Radio 4 “Domskajaplošadj” ik gadu tika nodrošināti 16 raidījumi krievu valodā par pilsoniskajai sabiedrībai būtiskiem jautājumiem.
2015.gadā tika veidoti saturisko materiālu sērija par pilsonisko sabiedrību sadarbībā ar LSM portāla www.lsm.lv krievu valodas redakciju.

2009.gadā sadarbībā ar TV24 tika veidoti video sižeti par sabiedriskā labuma organizācijām.


LPA ir izveidojusi vairākus informatīvi izglītojoši video materiālus:
„Kā orientēties likumu džungļos” 
„Iedzīvotāju ABC” 
“Kas ir NVO?”   
“Politiski aktīvs pilsonis” 


Lai veicinātu izpratni par pilsonisko sabiedrību, LPA, lai pārrunātu pilsoniskās sabiedrības attīstības tendences, izaicinājumus, ar kuriem saskaras organizācijas, un kopīgi pārrunātu iespējamos risinājumus efektīvākai organizāciju darbībai, regulāri tiekas:
  • ar politiskajām partijām, tādējādi sekmējot to, ka politiskās partijas programmās iekļauj arī atbalstu NVO;
  • ar vēstniecībām, tādējādi stiprinot Latvijas NVO un diplomātiskā korpusa sadarbību;
  • Eiropas Parlamenta deputātiem, tādējādi stiprinot Latvijas NVO interešu pārstāvniecību Briselē.

Noslēgtie projekti:

• Sabiedrības integrācijas fonds, Programma “NVO fonds” - “Latvijas NVO darbības platformas nodrošināšana NVO interešu aizstāvībā un sabiedrības līdzdalības veicināšana Latvijā”, 2019
• AGNA, Nacionālo asociāciju afinitātes grupa – “Nevalstisko organizāciju finansiālais pārskats 2019”, 2019