Komanda

uploaded pictureDirektore
Kristīne Zonberga
Tālrunis: +371 24245580
e-pasts: kristine@nvo.lv 

Sabiedrisko attiecību vadītāja
Anna Luīze Pētersone
Tālrunis: +371 24245580
e-pasts: anna.luize@nvo.lv

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Elizabete Sēle
Tālrunis: +371 24245580
e-pasts: elizabete@nvo.lv

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Ramona Koroļova
Tālrunis: +371 24245580
e-pasts: ramona@nvo.lv

Politikas koordinatore                  Līna Austra Putāne                    Tālrunis: + 371 24245580                e-pasts: lina@nvo.lv 

Projektu vadītāja
Elīna Mieze
Tālrunis: +371 24245580
e-pasts: elina@nvo.lv

Projektu koordinatore
Zane Popova
Tālrunis: +371 24245580
e-pasts: zane@nvo.lv

uploaded pictureIT speciālists
Egils Fuksis
e-pasts: alianse@nvo.lv 

uploaded pictureAktīvo iedzīvotāju fonda  vadītāja
Inese Puriņa

Tālrunis: +371 29811722
e-pasts:  inese.purina@activecitizensfund.lv

uploaded pictureAktīvo iedzīvotāju fonda  Finanšu vadītājs un  projektu uzraudzības vadītājs
Ansis Bērziņš
Tālrunis: +371 26136756
e-pasts: ansis.berzins@activecitizensfund.lv

uploaded pictureAktīvo iedzīvotāju fonda Rīgas reģiona koordinatore - konsultante
Rasa Lazdiņa
Tālrunis: +371 25176456
e-pasts: 
rasa.lazdina@activecitizensfund.lv

uploaded pictureAktīvo iedzīvotaju fonda Stratēģisko projektu koordinatore
Elīna Hermansone

e-pasts: elina.hermansone@activecitizensfund.lv

Aktīvo iedzīvotāju fonda Finanšu speciāliste             
Ilga Muraška          
                     
e-pasts:  
ilga.muraska@activecitizensfund.lv  

Biroja vadītāja Anita Īvāne 
No 2024. gada aprīļa atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā