Komanda

uploaded pictureDirektore
Kristīne Zonberga
Tālrunis: +371 24245580
e-pasts: kristine@nvo.lv 

uploaded pictureSabiedrisko attiecību vadītāja
Madara Aldiņa
Tālrunis: +371 24245580
e-pasts: madara@nvo.lv
uploaded pictureProjektu vadītāja
Aija Gēliņa
Tālrunis: +371 24245580
e-pasts: aija@nvo.lv 

uploaded picturePolitikas koordinators
Artis Zaļūksnis
Tālrunis: +317 24245580
e-pasts: artis@nvo.lv 

uploaded pictureDatu analītiķis
Gints Klāsons

Tālrunis: +371 24245580
e-pasts: gints@nvo.lv


uploaded pictureIT speciālists
Egils Fuksis
e-pasts: alianse@nvo.lv 

uploaded pictureAktīvo iedzīvotāju fonda  vadītājs
Ansis Bērziņš

Tālrunis: +371 26136756
e-pasts: ansis.berzins@activecitizensfund.lv

uploaded pictureAktīvo iedzīvotāju fonda Rīgas reģiona koordinatore - konsultante
Rasa Lazdiņa
Tālrunis: +371 25176456
e-pasts: 
rasa.lazdina@activecitizensfund.lv

uploaded pictureAktīvo iedzīvotaju fonda Stratēģisko projektu koordinatore
Elīna Hermansone

Tālrunis: +371 29140968
e-pasts: elina.hermansone@activecitizensfund.lv

uploaded pictureAktīvo iedzīvotaju fonda Stratēģisko projektu koordinatore
Jelena Jekimova
e-pasts: jelena.jekimova@activecitizensfund.lv

Aktīvo iedzīvotāju fonda Finanšu speciāliste             
Ilga Muraška          
                     
e-pasts: 
ilga.muraska@activecitizensfund.lv  


Projektu asistente
Zane Popova
Pašlaik atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā

Biroja vadītāja
Anita Īvāne
Pašlaik atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Ramona Koroļova
Pašlaik atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā

Aktīvo iedzīvotāju fonda vadītāja Inese Siliņa pašlaik atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā