Ziņojums par aptaujas “Sabiedrības līdzdalības portrets” rezultātiem
30.10.2019

Sabiedrības līdzdalības portrets” ir izveidota elektroniska aptaujas anketa, ar mērķi novērtēt Latvijas iedzīvotāju pašu ierosinātu, organizētu un pārvaldītu līdzdalību ekonomiskajos, sociālajos, kultūras un politiskajos procesos. Aptaujā tiek novērtēta individuālā pilsoniskā līdzdalība 11 dažādās līdzdalības formās, kā arī iesaistes intensitāte. 

Visi, kas aizpilda aptauju, var uzzināt savu pilsoniskās līdzdalības indeksu, kas var būt - aktīvais censonis, slavējams mērenais aktīvists vai kūtrais aktīvists.

Aptaujas pamatā izstrādatais elektronisks rīks  uzkrāja datus no visiem respondentiem, kuri norādīja – dzimumu, vecumu, tautību, dzīves vietu un atbildes uz 12 jautājumiem par 11 līdzdalības formām.


Latvijas Pilsoniskā alianse ir izveidojusi aptaujas apkopojumu par periodu 28.06.-17.10., lai piefiksētu tendences. Šobrīd iegūtie dati sniedz iespēju secināt par to, kādas ir populārākās pilsoniskās līdzdalības formas aktīvo iedzīvotāju vidū. 

Iegūtie dati ļāva secināt, ka respondentu vidū visizmantotākās un atbalstītākās līdzdalības formas ir:

> Pēdējo četru gadu laikā dalība vēlēšanās, 

> Brīvprātīga darbošanās nevalstiskā organizācijā,

> Dalība sabiedriski nozīmīgu jautājumu lemšanā, balsojot referendumā, piedaloties parakstu vākšanā un interneta balsojumos.


Savukārt visretāk izmantotās līdzdalības formas ir:

> Dalība kampaņās, demonstrācijās, piketos, mītiņos, 

> Iesaistīšanās vietēja līmeņa pārvaldē – skolas vecāku padomē, draudzes padomē, iedzīvotāju rīcības komitejās u.c., 

> Iesaistīšanās iedzīvotāju interešu un tiesību pārstāvībā – tiekoties un sazinoties ar valsts un pašvaldību ierēdņiem, darbiniekiem un amatpersonām, politiķiem, sniedzot rakstiskus ieteikumus. 


Aicinām detalizētāk iepazīties ar iegūtajiem Sabiedrības līdzdalības portrets rezultātiem šeit: https://nvo.lv/uploads/201910301259384065.pdf


Aptauja “Sabiedrības līdzdalības portrets“ ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par aptaujas ”Sabiedrības līdzdalības portrets“ saturu atbild Latvijas Pilsoniskā alianse.