Veiksmīga interešu aizstāvība Saeimā – kā atrast pareizās durvis, pie kurām klauvēt?
13.09.2019

Domnīca Providus un Latvijas Pilsoniskā alianse izsludina pieteikšanos vienas dienas apmācībām “Veiksmīga interešu aizstāvība Saeimā – kā atrast pareizās durvis, pie kurām klauvēt?” Apmācības notiks 3.oktobrī fonda DOTS sanāksmju zālē, Alberta ielā 13, no plkst. 09:30 līdz plkst.16:00.

Aicinām pieteikties līdz 27.septembrim NVO sektora līderus, NVO vadītājus, kam ir bijusi pieredze interešu aizstāvībā, kā arī sabiedriskā labuma organizāciju aktīvistus, kuri vēlas attīstīt savas prasmes šajā jomā. Apmācību ietvaros būs iespēja detalizētāk iepazīt likumdošanas procesu, tā organizēšanu, iesaistītās puses un līdzdarbības iespējas, bet arī uzzināt ļoti praktiskus ieteikumus, piemēram, kas ir īpaši veiksmīgi paņēmieni, kas ir tipiskākās kļūdas, kā atšķiras dažādu komisiju darbs, kas ir riskantākie interešu aizstāvības paņēmieni.
Apmācību ietvaros organizāciju pārstāvjiem būs jāveic arī praktiski uzdevumi, izstrādājot interešu aizstāvības plānu organizācijai svarīgā jautājumā. Praktiskajā darbā savu atbalstu sniegs Providus vadošās pētnieces Iveta Kažoka un Līga Stafecka, kā arī jurists un Juridiskās fakultātes Valststiesību zinātņu katedras docents Dr.iur.  Edvīns Danovskis, kuram ir ievērojama pieredze likumdošanas darbā Saeimā. Praktiskie uzdevumi ļaus veiksmīgāk pielietot apmācībās iegūtās zināšanas organizāciju turpmākajā darbā.

Apmācības balstītas gan praktiskā pieredzē, ko domnīca PROVIDUS uzkrājusi daudzu gadu garumā, gan arī apzinot daudzu citu NVO pieredzi, Saeimas deputātu, Saeimas komisiju pārstāvju ieteikumus.
Apmācības veidotas tā, lai pilnveidotu NVO sektora līderu interešu aizstāvības darba efektivitāti un profesionalitāti. Apmācības notiek pateicoties Vācijas vēstniecības atbalstam, dalība tajās ir bez maksas.
Apmācības programmu atradīsi šeit: https://nvo.lv/uploads/201909131509552408.pdf 

Apmācību sagatavošana un norise tiek īstenota ar  Vācijas Ārlietu ministrijas finansiālu atbalstu projekta “Tematiskās apmācības NVO līderiem” (Thematical workshops for NGO leaders)” īstenošanai”.  


Veiksmīga interešu aizstāvība Saeimā – kā atrast pareizās durvis, pie kurām klauvēt?
20.09.2019

Domnīca Providus un Latvijas Pilsoniskā alianse izsludina pieteikšanos vienas dienas apmācībām “Veiksmīga interešu aizstāvība Saeimā – kā atrast pareizās durvis, pie kurām klauvēt?” Apmācības notiks 3.oktobrī fonda DOTS sanāksmju zālē, Alberta ielā 13, no plkst. 09:30 līdz plkst.16:00.
Aicinām pieteiktieslīdz 27.septembrim NVO sektora līderus, NVO vadītājus, kam ir bijusi pieredze interešu aizstāvībā, kā arī sabiedriskā labuma organizāciju aktīvistus, kuri vēlas attīstīt savas prasmes šajā jomā. Apmācību ietvaros būs iespēja detalizētāk iepazīt likumdošanas procesu, tā organizēšanu, iesaistītās puses un līdzdarbības iespējas, bet arī uzzināt ļoti praktiskus ieteikumus, piemēram, kas ir īpaši veiksmīgi paņēmieni, kas ir tipiskākās kļūdas, kā atšķiras dažādu komisiju darbs, kas ir riskantākie interešu aizstāvības paņēmieni.
Apmācību ietvaros organizāciju pārstāvjiem būs jāveic arī praktiski uzdevumi, izstrādājot interešu aizstāvības plānu organizācijai svarīgā jautājumā. Praktiskajā darbā savu atbalstu sniegs Providus vadošās pētnieces Iveta Kažoka un Līga Stafecka, kā arī jurists un Juridiskās fakultātes Valststiesību zinātņu katedras docents Dr.iur.  Edvīns Danovskis, kuram ir ievērojama pieredze likumdošanas darbā Saeimā. Praktiskie uzdevumi ļaus veiksmīgāk pielietot apmācībās iegūtās zināšanas organizāciju turpmākajā darbā.

Apmācības balstītas gan praktiskā pieredzē, ko domnīca PROVIDUS uzkrājusi daudzu gadu garumā, gan arī apzinot daudzu citu NVO pieredzi, Saeimas deputātu, Saeimas komisiju pārstāvju ieteikumus.
Apmācības veidotas tā, lai pilnveidotu NVO sektora līderu interešu aizstāvības darba efektivitāti un profesionalitāti. Apmācības notiek pateicoties Vācijas vēstniecības atbalstam, dalība tajās ir bez maksas.
Apmācības programmu atradīsi šeit.

Apmācību sagatavošana un norise tiek īstenota ar  Vācijas Ārlietu ministrijas finansiālu atbalstu projekta “Tematiskās apmācības NVO līderiem” (Thematical workshops for NGO leaders)” īstenošanai”.