Vai nākamgad būs ievērojams atbalsts demokrātijai?
06.09.2019

Kultūras ministrija (KM), nesot atbildību par kultūrpolitiku, mediju politikas veidošanu un sabiedrības integrāciju Latvijā, kā prioritārus 2020. gada valsts budžetā kopumā pieteikusi pasākumus 41,3 miljonu eiro vērtībā; 2021. un 2022. gados attiecīgi - 53,6 un 60,1 miljonus eiro.
Sabiedrības integrācijas jomā 2020. gadam KM prioritāri pieprasījusi 705 000 eiro, lai būtiski palielinātu NVO iespējas piesaistīt finansējumu – NVO fonda darbībai nepieciešami 300 000 eiro, mazākumtautību NVO darbībai - 275 000 eiro, savukārt NVO darbības efektivizēšanai visos Latvijas reģionos – vēl 130 000 eiro.
Kā iepriekš informējām, Memoranda padome NVO pārstāvji izstrādāja un nosūtīja trīs prioritātes valdībai, kuras aicināja 2020.gada budžetā paredzēt papildus finansējumu sabiedrības pilsoniskajai līdzdalībai un sadarbībai:
1. īstenot programmu “Nacionālais NVO fonds”, paredzot NVO fondam nepieciešamos papildus resursus vismaz 1,5 miljonu eiro apmērā valsts pamatbudžetā;
2. rast iespēju paredzēt finansējuma piešķīrumu Memoranda padomes jaunā modeļa ieviešanai 116 000 eiro apmērā;
3. Latvijā radikāli mainīt iepriekšējo ziedošanas sistēmu juridiskajām personām, radīt motivējošu sistēmu privātpersonu ziedojumiem. 
Ļoti ceram, ka valdība ņems vērā NVO prioritātes, un budžetā iekļaus pienācīgu atbalstu demokrātijas stiprināšanai.