Tuvojas SCOPE e-apmācību testēšana
04.10.2019

No 30.septembra līdz 2.oktobrim Latvijas Pilsoniskā alianse pārstāves – Kristīne Zonberga, Anita Īvāne un Zane Popova Tallinā piedalījās projekta “SCOPE – Skills Recognition, Capacity Building, and Professional Education for the Third Sector” apmācībās un parteru tikšanā.
Apmācību laikā bija iespēja iepazīties ar SCOPE e platformas vizuālo izskatu un funkcionalitāti, e-nozīmītēm (badge), kuras varēs saņemt pēc e-apmācību kursa beigām un kuras apliecinās iegūtās kompetences un prasmes.
Drīzumā aicināsim arī Latvijas organizācijas iesaistīties e-apmācību platformas testēšanā, lai kopīgi izstrādātu rīku NVO kompetenču uzlabošanai šādās jomās: pārvaldība; riska menedžments; finanšu menedžments, komunikācija un finanšu piesaiste.

  SCOPE ir Erasmus+ atbalstīts projekts, kurā ir apvienojušies projekta partneri - The Wheel (Īrija), Latvijas Pilsoniskā alianse, Scottish Council for Voluntary Organizations (Lielbritānija), An Cosán (Īrija), Sivis Study Centre (Somija) un Arengukoostöö Ümarlaud – AKÜ (Igaunija).

 
Šis projekts ir finansēts ar Eiropas Savienības atbalstu. Šī publikācija atspoguļo tikai tās autoru viedokli, un Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, un Komisija nekādā veidā neuzņemas atbildību par šeit ietvertās informācijas tālāku izmantošanu.