Tu vari mūs atbaltīt arī Mobilly lietotnē!
22.05.2020

Latvijas Pilsoniskās alianse ir pievienojusies to organizāciju pulkam, kuras atrodamas Mobilly mobīlajā aplikācijā, sadaļā Ziedojumi. Tikai dažu klikšķu attālumā ir iespēja viegli un ērti ziedot, tādejādi atbalstot alianses galveno mērķi - stiprināt pilsonisko sabiedrību Latvijā, atbalstīt NVO kopējās intereses un veidot labvēlīgu vidi to darbībai. Izsakām lielu pateicību
visiem, kas jau ir mūs atbalstījuši un turpina to darīt, stiprinot pilsonisko sabiedrību un demokrātiju Latvijā.