Tiksies NVO fonda stratēģiskās plānošanas komiteja
06.09.2019

11.septembrī notiks NVO fonda Stratēģiskās plānošanas komitejas (SPK) kārtējā sanāksme, kurā plānots precizēt NVO fonda programmas mērķus, mikro un makro līmeņu projektu noteikšanas kārtību, tai skaitā finansējuma apjoma proporcijas, un atbalstāmās aktivitātes.

Iepriekšējā sēdē SPK vienojās, ka 2020.gadā būs divi prioritārie darbības virzieni:  “NVO interešu aizstāvības stiprināšana” un “Atbalsts pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm”.
NVO fonda Stratēģiskās plānošanas komitejas sastāvā ir 6 ministrijas pārstāvji (VARAM, TM, KM, LM, ĀM,IzM), 6 NVO (Kristīne Zonberga, Latvijas Pilsoniskā alianse; Uldis Dūmiņš, Zemgales NVO Centrs; Inese Siliņa, Kurzemes NVO centrs, Āris Ādlers, Alianse Pārnozariskai Ilgtspējīgai attīstībai; Baiba Bela, Latvijas Sociologu asociācija; Kristaps Zariņš, Latvijas Jauno zinātnieku apvienība), Valsts kancelejas (Inita Pauloviča) un SIF pārstāvji.