Tikšanās ar TM par Eiropas vērtību instrumentu
22.05.2020

27.maijā Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga, PROVIDUS direktore Iveta Kažoka un Eiropas Kustība Latvijā prezidents Andris Gobiņš tiksies ar Tieslietu ministriju (TM), lai pārrunātu Eiropas vērtību instrumenta (programma “Tiesības un vērtības”) izveides nepieciešamību un ar to saistīto problemātiku. Eiropas vērtību instruments ļaus stiprināt vietēja un nacionāla līmeņa pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kuras aizstāv Eiropas vērtības, kas minētas Līgumā par Eiropas Savienību 2. pantā, jo īpaši demokrātiju, tiesiskumu un pamattiesības. Tāpat Eiropas vērtību instruments ir nepieciešams, lai īstenotu Eiropas Komisijas 6.prioritāti par ES demokrātijas jauno impulsu, atbalstot sabiedriskās līdzdalības un aizstāvības projektus, kā arī stiprinot uzraugu (watchdog) organizācijas un pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas veic “tiltiņa” funkciju starp lēmumu pieņēmējiem un sabiedrību.
Iepriekš informējām, ka pēc Latvijas nevalstisko organizāciju aicinājuma šī gada februārī Saeimas Eiropas lietu komisijas deputātiem, nacionālajā pozīcijā par Eiropas Komisijas darba programmu 2020.gadam, Ārlietu ministrija veica izmaiņas redakcijā, nostiprinot pozīcijā atbalstu instrumenta izveidei, lai atbalstītu organizācijas, kuras darbojas iepriekšminētajās jomās vietējā un nacionālā līmenī, kas ir organizācijas, kuras ES dalībvalstīs lielākoties netiek finansētas:
“Eiropas demokrātijas rīcības plāna īstenošanai jāparedz atbilstošs finansējums, tostarp, atbalstām Eiropas vērtību instrumenta izveidošanu, tai skaitā vietējā un nacionālā līmeņa pilsoniskās sabiedrības organizāciju atbalstam. “
Savukārt Ārlietu ministrs norādījis, ka nevalstisko organizāciju aicinājums Eiropas demokrātijas rīcības plāna īstenošanai paredzēt atbilstošu finansējumu, tostarp, palielinot finansējumu programmai “Tiesības un vērtības” līdz 1,83 miljardiem EUR, ir Tieslietu ministrijas kompetencē, kas pārstāv Latvijas intereses Tieslietu un iekšlietu finanšu instrumentu darba grupā.
Eiropas Komisijas sākotnējā piedāvājumā piedāvāts gandrīz trīs reizes mazāka kopsumma, tas ir 643 miljoni eiro, kas vienlaikus arī ir 8% finanšu apjomu samazinājums demokrātijas stiprināšanai, salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu, kā arī tas nozīmē, ka atbalsts Eiropas vērtību stiprināšanai ES dalībvalstīs būs mazāks nekā Eiropas Demokrātijas un cilvēktiesību instrumentam, kurš kalpo līdzīgiem mērķiem ārpus Savienības robežām.  Pie tāda finansējuma nebūs iespējams atbalstīt vietēja un nacionāla līmeņa pilsoniskās sabiedrības organizāciju darbu demokrātijas, pārvaldības, tiesiskuma un cilvēktiesību stiprināšanai.