Šovasar būs pieejama e-apmācību platforma!
29.05.2020

Jau kopš 2018. gada seši partneri: The Wheel, Latvijas Pilsoniskā alianse, Scottish Council for Voluntary Organizations, An Cosán, Sivis Study Centre un Arengukoostöö Ümarlaud –AKÜ ir apvienojušies projektā “SCOPE –Skills Recognition, Capacity Building, and Professional Education for the Third Sector” ar mērķi izveidot e-apmācību programmu NVO sektoram.
Projekta īstenošanas laikā projekta partneri ir izstrādājuši tiešsaistes mācību saturu un izveidojuši modernu e-apmācības platformu, lai ikvienam un jebkurā vietā tiktu nodrošināta pieejama apmācība.  2020. gada maijā tika pabeigta otrā izmēģinājuma frāze un 2020. gada vasarā SCOPE platforma būs atvērta ikvienam interesentam, piedāvājot iespēju apgūt pamatiemaņas par pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Kopumā e-apmācības platforma aptvers piecas tēmas: organizācijas pārvaldība, finanšu pamati, komunikācija, risku vadība un līdzekļu piesaistīšana.
Šīs platformas galvenā mērķauditorija ir nelielas, līdz 5 darbiniekiem lielas organizācijas, bet ikviens tiks  laipni aicināts uzzināt vairāk vai atsvaidzināt zināšanas par NVO sektoru Īrijā, Latvijā, Apvienotajā Karalistē, Somijā un Igaunijā.
Pēc e-apmācības moduļa pabeigšanas būs iespēja saņemt un dalīties sociālajos medijos ar digitālo nozīmīti. Nozīmītes apstiprinās lietotāju prasmes un kompetences atbilstoši EQT, ECTS, ESCO standartiem, izceļot e-apmācības iespējas.


uploaded pictureuploaded pictureŠis projekts ir finansēts ar Eiropas Savienības atbalstu. Šī publikācija atspoguļo tikai tās autoru viedokli, un Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, un Komisija nekādā veidā neuzņemas.