Semināri par kopienu līdzdalību teritoriju attīstības veicināšanu reģionos
01.11.2019

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar biedrību ”Latvijas Lauku forums” organizē četrus reģionālos seminārus – diskusijas “Kopienu līdzdalība teritorijas attīstībā”. Tie paredzēti nevalstisko organizāciju, vietējo rīcības grupu un pašvaldību administrāciju pārstāvjiem, kā arī citiem aktīvistiem.

Semināros – diskusijās paredzēts diskutēt par kopienu līdzdalības tendencēm teritoriju attīstībā un labās prakses piemēriem, iepazīstināt ar ciemu plānošanas konceptu un sagatavoto ciema plāna izstrādes vadlīniju projektu. Identificēt labās prakses piemērus, ko var izmantot teritoriju attīstības plānošanā un plānu īstenošanā. Tāpat paredzēts klātienē apskatīt ar iedzīvotāju iniciatīvu īstenotos objektus.

Reģionālie semināri – seminari - diskusijas notiks 5. novembrī Engurē un 12. novembrī – Alsungā. Diskusijas jau notikušas Koknesē un Druvienā. Dalībai seminārā – diskusijā iespējams pieteikties šeit.

 

Precizētā darba kārtība un citi semināru materiāli tiks izsūtīti pirms semināru norises, kā arī būs pieejami VARAM interneta vietnē un šeit.