Sargāsim sevi un līdzcilvēkus!
13.03.2020

Ņemot vērā izsludināto ārkārtējo situāciju Latvijā, ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību, Latvijas Pilsoniskā alianse ar 2020.gada 13.martu līdz ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikam:

 iespēju robežās veiks aktivitātes attālināti, tai skaitā LPA birojs strādās attālināti no mājām;
 pārcēlusi visus iepriekš plānotos publiskos pasākumus uz nenoteiktu laiku (tai skaitā programmas “Jaunais Pilsonis” darbību);
 iespēju robežās atcēlusi un pārcēlusi plānotās tikšanās, un turpmāko līdzdalību sanāksmēs vērtēs atsevišķi.

Aicinām arī citas nevalstiskās organizācijas būt sociāli atbildīgiem un rūpīgi izvērtēt publisko pasākumu nepieciešamību šajā laika periodā, veikt organizācijas aktivitātes attālināti iespēju robežās, kā arī ievērot ekspertu un valsts amatpersonu ieteikumus, sekojot līdzi jaunākajai informācijai Slimību profilakses un kontroles centra mājas lapā: https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/757
Ievērojot Veselības ministrijas ieteikumus, Latvijas Pilsoniskās alianses darbinieki strādās attālināti, bet šajā laikā mēs būsim sasniedzami elektroniski: alianse@nvo.lv. (Meklējiet LPA darbinieku kontaktus arī šeit.) 
Mūsu ikdienas darbs neapstājas - turpināsim strādāt un informēt par aktualitātēm nevalstiskajā sektorā un pārstāvēt sektora intereses. Mēs esam pārliecināti, ka kopīgi mums izdosies pārvarēt šo laiku! Būsim atbildīgi, sargāsim sevi un apkārtējos!