Sanāksme par Latvijas pārstāvju deleģēšanas kārtību EESLK
16.01.2020

13.janvārī notika sanāksme par Valsts kancelejas izstrādāto MK noteikumu projektu “Latvijas pārstāvju dalībai Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā izvirzīšanas, atlases, vērtēšanas un apstiprināšanas kārtība”, kurā pilsoniskās sabiedrības pārstāvju un Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes (Memoranda padomes) NVO intereses pārstāvēja Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga un Pasaules Dabas fonda direktors Jānis Rozītis.
Sanāksmē netika panākta vienošanās par kārtību, un tika izvirzīti divi iespējamie varianti:

1) Saglabāt sākotnējo piedāvājumu, kurā NTSP pārstāvji lemj par 1. un 2. grupu (Darba devēji un darba ņēmēji), bet par 3.grupu (Dažādu interešu grupa) Memoranda padomes deleģētie pārstāvji;
2) Izveidot komisija, kuras sastāvā ir 4 NTSP un 3 Memoranda padomes deleģētie pārstāvji, kas lemj par visiem 7 Latvijas pārstāvjiem EESLK.