Sanāksme par Latvijas pārstāvju deleģēšanas kārtību EESLK
10.01.2020

13.janvārī notiks sanāksme par Valsts kancelejas izstrādāto MK noteikumu projektu "Latvijas pārstāvju dalībai Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā izvirzīšanas, atlases, vērtēšanas un apstiprināšanas kārtība", kurā pilsoniskās sabiedrības pārstāvju un Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes (Memoranda padomes) NVO intereses pārstāvēs Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga.


LPA rada bažas, ka Projektā iestrādātā kārtība, kādā tiktu izvirzīti, atlasīti, vērtēti un apstiprināti Latvijas pārstāvji dalībai Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā, nav saskaņā ar līdzšinēji izdiskutēto ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem un kārtību, kāda tika paredzēta Informatīvajā ziņojumā par Latvijas pārstāvju izvirzīšanas kārtību dalībai Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā. Ir būtiski saglabāt pilsoniskās sabiedrības organizācijām un to pārstāvjiem tiesības izvēlēties atbilstošāko pārstāvi EESLK trešajai grupai "Dažādu interešu grupa", tādēļ LPA iebilst pret Projektā iestrādāto kārtību, un vienlaikus aicina:


1) Nodrošināt kārtību, kurā Memoranda padomes deleģētajiem pārstāvjiem ir balss svars. Projektā paredzētajā kārtībā, nosakot, ka tiks izveidota komisija, kuru veido deviņi locekļi: seši NTSP un trīs Memoranda padomes locekļi, ir disproporcionāls, un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem nebūs praktiski iespēju lemt par 3.grupas pārstāvjiem. Tādēļ būtu saglabājama kārtība, kāda tika iekļauta Informatīvajā ziņojumā, kur par 1. un 2. grupu lemj NTSP, bet par 3.grupu Memoranda padome.


2) Papildināt kritērijus ar prasību "spēja un iepriekšēja pieredze plašākas sabiedrības iesaistē un saziņā ar to", kas bija viens no nozīmīgākajiem kritērijiem, kuru aicināja iekļaut Memoranda padomes pārstāvji, lai nodrošinātu Latvijas nevalstisko organizāciju saikni ar EESLK pārstāvjiem un sekmētu līdzdalību un interešu pārstāvniecību Eiropas Savienības līmenī.


3) Papildināt izvērtēšanas un atlases procedūru, nodrošinot atlasi vairākās kārtās, jo klātienes intervija nevarētu būt vienīgais noteicošais vērtējums.