Sākas SCOPE e-apmācību testēšana
29.11.2019

No 2.decembra līdz 17. janvārim tiks testēts SCOPE e-apmācību platforma. Latvijas Pilsoniskā alianse ir uzrunājusi 25 dalībniekus no dažādām organizācijām, kuri testēs apmācību  moduļus par organizācijas pārvaldību, finansējumu, komunikāciju, risku un finansējuma piesaisti. SCOPE projektā izstrādātās e-apmācību platformas mērķis ir kapacitātes stiprināšana, prasmju pilnveidošana un neformālās izglītības atzīšana nevalstiskā sektora darbiniekiem un brīvprātīgajiem.
Pēc testēšanas posma ir plānots apkopot viedokļus par platformas lietošanas ērtumu, saturu un pieejamību, kas ļautu papildināt un pilnveidot platformu, lai jau vēlāk nodrošinātu tās pieejamību plašākai auditorijai.
“SCOPE – Skills Recognition, Capacity Building, and Professional Education for the Third Sector”  projekts sākās 2018. gadā, kurā ir apvienojušies projekta partneri - The Wheel (Īrija), Latvijas Pilsoniskā alianse, Scottish Council for Voluntary Organizations (Lielbritānija), An Cosán (Īrija), Sivis Study Centre (Somija) un Arengukoostöö Ümarlaud – AKÜ (Igaunija).
 
Šis projekts ir finansēts ar Eiropas Savienības atbalstu. Šī publikācija atspoguļo tikai tās autoru viedokli, un Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, un Komisija nekādā veidā neuzņemas atbildību par šeit ietvertās informācijas tālāku izmantošanu.

uploaded picture uploaded picture