Saeimas komisijā diskutē par NAP2027 prioritāti “Vienota, droša un atvērta sabiedrība”
13.12.2019

11.decembrī, Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija uzklausīja Pārresoru koordinācijas centra pārstāvju sagatavoto informāciju par Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027. gadam projekta prioritāti “Vienota, droša un atvērta sabiedrība”. PKC pārstāves iepazīstināja ar pieteiktajiem NAP2027 prioritātes “Vienota, droša un atvērta sabiedrība” rīcības virzieniem - Saliedētība, Tiesiskums un pārvaldība, Drošība.
PKC arī iepazīstināja ar NAP2027 izstrādes un pieņemšanas grafikas izmaiņām, paredzot, ka NAP2027 projekta 2.versija varētu tikt skatīta Ministru kabinetā un Saeimā 2020.gada janvārī un februārī, iepriekš paredzētā 2019.gada decembrī.
Sēdē bija plašāka diskusija par šiem rīcības virzieniem, taču komisijas deputāti kopumā bija atbalstoši izstrādātajam piedāvājumam. Arī Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga pauda konceptuālu atbalstu prioritātei, vienlaikus norādot uz vairākiem trūkumiem, kas saistās ar itkā pašsaprotamiem terminiem, kā piemēram “laba un atvērta pārvaldība”, kas var nebūt visiem tik pašsaprotami, tai skaitā, ka tie ietver pilsonisko dialogu, kā to skaidroja PKC. Tādēļ K. Zonberga aicināja nepārprotami noteikt valsts apņemšanos stiprināt dialogu ar pilsonisko sabiedrību, ne tikai ar sociālajiem partneriem. Tāpat K.Zonberga aicināja NAP2027  mērķus balstīt uz sākotnējo ieceri, ka fokusā ir cilvēks, kas citviet ir pazudis, it īpaši uzdevumos, kur būtu nepieciešams stiprināt iedzīvotāju pašorganizēšanās spējas. Sēdē arī Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācijas vadītāja Agnija Jansone vērsa uzmanību nepietiekamam atbalstam jaunatnes politikai un jaunatnes organizācijām.