Saeima Otrajā lasījumā atbalstīja grozījumiem interešu konflikta novēršanas likumā
06.09.2019

5.septembrī Saeima sanāca uz pirmo sēdi šī gada rudens sesijā, kurā skatīja arī priekšlikumus grozījumiem interešu konflikta novēršanas likumā. Tie paredz noteikt, ka amatpersona amatu biedrībā vai nodibinājumā var ieņemt tikai ar noteikumu, ka par šo amatu netiek saņemts atalgojums. Saeima otrajā lasījumā apstiprināja šādus grozījumus: 
> 2. Papildināt 9. pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā: “(21) Šā likuma 7. panta otrajā daļā minētajām valsts amatpersonām ir aizliegts saņemt atalgojumu par amatu, ko tās ieņem biedrībā, nodibinājumā vai sociālajā uzņēmumā.”
> 7. pantā: papildināt otrās daļas 1. punktu pēc vārdiem “biedrībā vai nodibinājumā” ar vārdiem “sociālajā uzņēmumā”;
> Likums stājas spēkā 2020. gada 1. jūlijā
Saeima likumu trešajā lasījumā skatīs 19. septembrī.