Saeimā diskutēs par publisko pasākumu drošības nodrošināšanas regulējumu
15.11.2019

20.novembrī Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijā tiks diskutēts  par izmaiņām publisko pasākumu drošības nodrošināšanas regulējumā, kurā Iekšlietu ministrija iepazīstinās ar esošo un jauno tiesisko regulējumu.
Iepriekš nevalstiskās organizācijas, tai skaitā Latvijas Pilsoniskā alianse, bija vērsušas uzmanību, ka esošais regulējums uzliek sabiedrības pārstāvjiem pienākumu rūpēties par sabiedrisko kārtību, lai gan faktiski tas ir valsts pienākums. Tāpēc nepieciešams izvērtēt, kā jauni ierobežojumi publisku izklaides un svētki pasākumu, sapulču, gājienu un piketu organizēšanā ietekmēs biedrošanās un pulcēšanās brīvības, un kopumā pilsonisko aktivitāti.
Šobrīd arī Iekšlietu ministrija izstrādājusi grozījumus Publisko izklaides un svētku pasākumu drošības likumā, un to vidū ir priekšlikums iestrādāt likumā gradāciju, nosakot, ka papildus prasības attiektos tikai uz paaugstināta riska pasākumiem jeb “ (..) publisks pasākums, kura apmeklētāju un dalībnieku plānotais kopējais skaits pārsniedz 5000 personu, pierobežas joslā vai gadījumā, ja pasākuma mērķauditorija ir īpaši aizsargājamo personu grupa – 1000 personu.”, kas varētu risināt to, ka ir nepamatoti liels administratīvais un finansiālais slogs ikvienam publiskajam pasākumam.