Saeimā diskutē par integrācijas politikas aktualitātēm un finansējumu nākamajā gadā
08.11.2019

6. novembrī, Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija uzklausīja Kultūras ministrijas Valsts sekretāra vietnieci starptautisko lietu, integrācijas un mediju jautājumos Zani Vāgneri un Sabiedrības integrācijas departamenta pārstāves par integrācijas politikas aktualitātēm un plānoto finansējumu sabiedrības integrācijas pasākumiem 2020. gada valsts budžeta projektā.
Kultūras ministrijas pārstāves iepazīstināja komisiju ar sasniegto integrācijas politikā pēdējos gados, norādot, ka ir uzlabojusies mazākumtautību iedzīvotāju piederības sajūta Latvijai un valsts valodas prasme, pieauguši iedzīvotāju kopējie līdzdalības rādītāji – biedrību un nodibinājumu skaits.


Runājot par plānojamo finansējumu integrācijas pasākumiem 2020. gadā, Z.Vāgnere uzsvēra, ka tas plānots 1.8 miljonu euro apmērā:

1) Atbalsta programmai “Latvijas NVO fonds” 1,2 milj.eiro;

2) Jauniešu pilsoniskās izglītības programmām 117 tūkstoši eiro;

3) Mazākumtautību kultūras savpatības saglabāšanai 122 tūkstoši eiro;

4) Līdzfinansējumu Eiropas Savienības un starptautisku finanšu instrumentu atbalstītiem NVO projektiem 260 tūkstošus eiro;

5) Diasporas politikas īstenošanai 849,7 tūkstoši eiro.


Šobrīd notiek darbs pie nākamā plānošanas perioda saliedētas sabiedrības politikas plānošanas dokumenta izstrādes. Tajā akcents tiks likts uz pilsoniskās sabiedrības stiprināšanu un uzticēšanās valstij veicināšanu, latviešu valodas lietošanas pozīciju nostiprināšanu, migrācijas un citiem jautājumiem, kas ir izkristalizējušies ministrijas organizētajās reģionālajās apspriedēs ar sabiedrības pārstāvjiem. Šo politikas dokumentu valdībā plānots iesniegt nākamā gada martā. 

Komisijas sēdē tika lemts, ka nepieciešams noorganizēt atsevišķu sēdi par nevalstisko organizāciju finansējumu, kurā diskutēt gan par ziedošanas regulējumu, gan kopumā par finansēšanas modeļiem, pieaicinot uz sēdi Finanšu ministrijas pārstāvjus.