Sabiedriskā labuma domnīca ar Finanšu ministriju
04.10.2019

Kā iepriekš informējām, Finanšu ministrija organizē viedokļu apmaiņas domnīcu, kurā uzaicināti piedalīties valsts un NVO organizāciju pārstāvji, tai skaitā arī Latvijas Pilsoniskā alianse. Domnīcas mērķis ir pārrunāt un izstrādāt priekšlikumus sabiedriskā labuma veicināšanas sistēmas pilnveidošanu un sabiedriska labuma organizāciju darbību regulējošas tiesību sistēmas efektivitāti.
Līdz šim domnīcā pārrunāti izaicinājumi, ar kuriem saskaras sabiedrisko labuma organizācijas, kas ir sabiedriskais labums un sabiedriskā labuma organizācijas, tai skaitā, kādām organizācijām un kādiem mērķiem būtu piešķirams sabiedrisko labuma statuss, savukārt 7.oktobra sēdē tiks diskutēts par valsts atbalsta grozu sabiedrisko labuma organizācijām.