Sabiedriskā labuma domnīca
20.09.2019

16.septembrī notika pirmā Finanšu ministrijas organizētā domnīca par sabiedriska labuma veicināšanas sistēmas pilnveidošanu, nākamā darba grupa notika 23.septembrī.
Kā svarīgākais secinājums pēc pirmās tikšanās ir, ka nepieciešams pārskatīt sadalījumu starp biedru organizācijām, sabiedriskā labuma organizācijām un klubu (profesionālajām) organizācijām, pēc kā nepieciešams pārskatīt valsts atbalsta grozu sabiedriskā labuma organizācijām. 
Domnīcā Finanšu ministrija aicinājusi piedalīties NVO organizāciju, Latvijas Valsts prezidenta kancelejas, Valsts kancelejas, Valsts ieņēmumu dienesta, Parresoru koordinacijas centra, kā arī Finanšu ministrijas pārstāvji. Domnīcā plānots pārrunāt jautājumus par šī brīža situāciju nevalstiskajā sektorā, ko ir veicinājusi nodokļu politikas reforma, kā arī jautājumus par sabiedriska labuma veicināšanas sistēmas pilnveidošanu un sabiedriska labuma organizāciju darbību regulējošas tiesību sistēmas efektivitāti.