Rīgas reģionā noslēgušās iedzīvotāju diskusijas par saliedētu sabiedrību
25.10.2019

Latvijas Pilsoniskā alianse oktobrī organizēja iedzīvotāju diskusijas trīs Rīgas reģiona pilsētās - Olainē, Kandavā un Rīgā, kurā ikvienam iedzīvotājam bija iespēja piedalīties Latvijas politikas veidošanā, paužot viedokli un redzējumu par to, kādām prioritātēm būtu jāparādās Kultūras ministrijas topošajā dokumentā “Saliedētas sabiedrības pamatnostādnes”. 

Iedzīvotāju diskusijās kā būtiskākie šķērsli sabiedrības saliedētībai tika minēts valodas jautājums, sabiedrības noslāņošanās, pilsoniskās aktivitātes trūkums, kā arī dažādo informatīvo telpu paralēlā pastāvēšana. Diskusijās piedalījās dažāda vecuma, tautības un izglītības cilvēki, kuri diskusijas gaitā spēja vienoties par konkrētiem izaicinājumiem, kuri tika padziļināti apspriesti un kuriem tika meklēti potenciālie risinājumi. Visās Rīgas reģiona diskusijās tika uzsvērta mediju telpas stiprināšanas jautājums, jo šobrīd, kad katrs var izvēlēties savu informācijas plūsmu, svarīgi būtu pārliecināties par informācijas patiesumu un objektivitāti. Tāpat tika izcelts valodas un kultūrtelpas stiprināšanas jautājums gan Latvijas teritorijas iedzīvotāju vidū, gan Latvijai piederīgo vidū ārvalstīm. Iedzīvotāji arī akcentēja zemo pilsoniskās aktivitātes līmeni, kas ir būtisks šķērslis sākot no praktisku lietu risināšanas līdz valstiska mēroga iesaistes.

Kā iepriekš informējām, Kultūras ministrija sadarbībā ar reģionu nevalstisko organizāciju atbalsta centriem oktobrī rīkoja diskusiju ciklu reģionos par saliedētas Latvijas sabiedrības veidošanos. Topošajā plānošanas dokumentā iecerēts atspoguļot iedzīvotāju viedokļus par svarīgākajiem risināmajiem jautājumiem un valsts budžeta finansējuma virzieniem, kas nepieciešami, lai Latvijas sabiedrība kļūtu saliedētāka.

Diskusijas vadīja Dace Akule, kurai ir daudzu gadu pieredze, strādājot pilsoniskās sabiedrības organizācijās, tai skaitā ar sabiedrības saliedētības jautājumiem.

Oktobra beigās visu reģionu diskusiju apkopojums tiks iesniegts Kultūras ministrijai.

Aktivitāte norit saskaņā ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas konkursa „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru sadarbības attīstības jomā” rezultātiem.