Reģionos norisināsies diskusijas ar iedzīvotājiem par nākotnes Latviju
16.01.2020

Iedzīvotājiem ir iespēja piedalīties Latvijas politikas veidošanā, iekļaujošā procesā, izstrādājot Saliedētas sabiedrības pamatnostādnes. Pamatnostādnes noteiks, kāda būs sabiedrības saliedētības politika Latvijā turpmākajos 7 gados, tādēļ, piedaloties Latvijas reģionu iedzīvotāju diskusijās, sabiedrība varēs paust savu viedokli un rosināt savus priekšlikumus problēmu risināšanai.
Lai to noskaidrotu, Latvijas Pilsoniskā alianse, sadarbībā ar Kultūras ministriju un British Council pārstāvniecību Latvijā, 2020. gada februārī organizēs iedzīvotāju diskusijas reģionos, lai kopīgi izvērtētu Kultūras ministrijas izstrādāto pamatnostādņu projektu, kas balstīts un piedāvātu idejas saliedētākas sabiedrības veidošanai. Saliedētas politikas pamatnostādnes ietver tādus jautājumus kā nacionālā identitāte un piederība, pilsoniska kultūra un iekļaujošs pilsoniskums, un integrācija. Diskusiju mērķi ir:


1) Panākt, lai visdažādāko sabiedrības grupu pārstāvji piedalās Latvijas nākotnes plānošanā – palīdzētu tapt kvalitatīviem politikas plānošanas dokumentiem;
2) Sadarbojoties ar ierēdņiem un politiskām amatpersonām, testēt labākus, iekļaujošākus veidus, kā apkopot Latvijas sabiedrības pārstāvju viedokļus un risinājumus;
3) Izglītot un informēt sabiedrību gan par sabiedrības saliedētības politiku, gan arī sabiedrības līdzdalības iespējām kopumā;
4) Veicināt iedzīvotāju ticību to spējai ietekmēt lēmumus valstī, nodrošinot atgriezenisko saikni pēc pirmās diskusiju fāzes, kas norisinājās 2019.gadā, un parādot, kā iepriekš sniegtie priekšlikumi ir iestrādāti politikas plānošanas dokumentā.


Reģionu iedzīvotāju diskusijas notiks februāra pirmajās nedēļās Rīgā, Liepājā, Daugavpilī, Jaunjelgavā un Cēsīs,  uz kuru aicināsim iepriekšējo diskusiju dalībniekus, kā arī reģiona iedzīvotājus, kas reprezentē sabiedrības portretu, aptverot iedzīvotāju daudzveidību pēc dzimuma, vecuma, tautības, pilsonības un nodarbošanās. Katras diskusijas laikā tapušie problēmu risinājumi un citi priekšlikumi tiks apkopoti un nodoti tālāk Kultūras ministrijai pamatnostādņu pilnveidošanai. Precīzāka informācija tiks publicēta tuvākajā laikā.