“Putna stundas
08.11.2019

Oktobrī “Latvijas Ornitoloģijas biedrība” aicināja skolas un izglītības grupas iesaistīties aktivitātē “Putna stunda”, katru mēnesi izpildot noteiktu uzdevumu par pašu brīvi izvēlētu Latvijā ligzdojošu putnu sugu. Oktobra uzdevums bija izvēlēties kādu putnu sugu un sagatavot visu informāciju par tās izskatu un atšķiršanu no līdzīgām sugām. Priecājamies par visiem, kuri jau ir iesaistījušies un atsūtījuši atskaiti par paveikto! Bet, ja kādam tikai tagad ir radusies vēlme iesaistīties, nekas nav nokavēts! To droši var darīt, sekojot "Putna stundas" nosacījumiem, ar kuriem var iepazīties šeit.


* Zilzīlīte. Foto: Armands Majevskis