Projekts „CULT-RISK” par kultūru dažādību organizācijās
24.01.2020

Erasmus+ Programmas  2.pamatdarbības: “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa” prioritātes ietvaros biedrība Patvērums Drošā māja kopā ar partneriem no Polijas, Itālijas, Lielbritānijas un Kipras no 2018. gada turpina īstenot projektu  “CULT_RISK” (Dažādo kultūru riski multinacionālās organizācijās: prasmes un realitāte, projekta nr. 2018-1-PL01-KA204-051056).
Projekta ietvaros ir jau izstrādāts ļoti interesants mācību materiāls par dažādiem kultūras riskiem lielos starptautiskos uzņēmumos. Mācību materiāls sastāv no astoņiem moduļiem, kuros ir paredzēts pilnveidot darbinieku un darba devēju  zināšanas un pārbaudīt savas zināšanas par  tādām tēmām, kā starpkultūru izpratne - kultūra un kultūras izpratne, humora lietošana darba vietā, kas var veicināt emocionāli brīvāku gaisotni darbā, tā paaugstinot darba kvalitāti, par kultūras inteliģenci, par sava viedokļa izteikšanu, neaizskarot otru personiski, par kultūras stereotipiem.
Projekta ietvaros tika izstrādāts mācību materiāls, kas balstīts uz dažādām kultūras un citu nozaru teorijām, pētījumiem un aktualitātēm, tomēr tā apgūšana notiek neformālā un radošā veidā. Izstrādātajā tiešsaistes platformā ar materiālu ir iespējams iepazīties, spēlējot interaktīvas spēles, skatoties un analizējot situācijas video formātā, kā arī, lasot radošus komiksus. Tiešsaistes platformas lietotājiem būs iespēja pārbaudīt savas zināšanas ar spēļu un video jautājumu palīdzību, kā arī pārdomāt apgūto materiālu savas pieredzes kontekstā.