Plānots izstrādāt 21 nozares politikas pamatnostādni
29.05.2020

Vēršam nevalstisko organizāciju uzmanību, ka Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027. gadam (NAP27) mērķu sasniegšanai tiks izstrādātas 21 pamatnostādne nozares politiku ieviešanai. Ņemot vērā, ka pamatnostādnes aptver sabiedrībai nozīmīgas tēmas un to izstrādē ir nepieciešams iesaistīt sabiedrību, Latvijas Pilsoniskā alianse ir aicinājusi Valsts kanceleju un nozaru ministrijas sniegt informāciju, kādā laika posmā un kādas pamatnostādnes ir plānots izstrādāt. Vienlaikus aicinot informēt par plānotajiem pasākumiem sabiedrības iesaistei politikas plānošanas dokumentu izstrādes procesā. Esam vērsuši Valsts kancelejas direktora un ministriju valsts sekretāru uzmanību, ka nevalstisko organizāciju iesaiste pamatnostādņu izstrādē jau no sākotnējās izstrādes stadijas veicinās sabiedrībai saturiski atbilstošāku risinājumu iekļaušanu pamatnostādnēs.
Ar Ministru kabinetā apstiprināto nozaru politiku pamatnostādņu sarakstu 2021.- 2027. gada plānošanas periodam iespējams iepazīties šeit.