Pirmais e-apmācību platformas testēšanas posms noslēdzies
24.01.2020

Sākot no decembra sākuma līdz janvāra vidum, vairāk kā 20 organizāciju pārstāvji sāka testēt SCOPE e-apmācību platformu piecos moduļos par organizācijas pārvaldību, komunikāciju, finanšu vadību, risku un līdzekļu piesaisti. E-apmācību platforma par nevalstisko organizāciju jautājumiem tiek izstrādāta projekta “SCOPE – Skills Recognition, Capacity Building, and Professional Education for the Third Sector” ietvaros.
Paldies visām organizācijām, kuras iesaistījās pirmajā SCOPE e-platformas testēšanā - Baltā māja, Free Riga, Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons”, Klubs “Māja”- jaunatne vienotai Eiropai, Kultūrprieks, Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO, Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas Diakonijas centrs, biedrība “Papardes zieds”, Latvijas Jaunatnes padome, Latvijas Māsu asociācija, Latvijas Medicīnas Studentu asociācija, Latvijas Ornitoloģijas biedrība, Latvijas Reto slimību alianse, Latvijas Samariešu apvienība, Apvienība “Pilsēta cilvēkiem”, Servisa Suņu Biedrība TEODORS, Sociālo darbinieku biedrība, Zemnieku saeima.
Pateicoties platformas testēšanai piecos moduļos, tika izmēģināta gan platformas funkcionalitāte, gan izskatīti saturiski papildināmie punkti. Testētāju ieteikumi tiek apkopoti un ņemti vērā, lai uzlabotu platformas darbību. Pavasara pirmajā pusē notiks otrā platformas testēšana. 28.janvārī organizāciju pārstāvji, kuri piedalījās pirmajā testēšanā, tiksies fokusgrupā, lai pārrunātu platformas lietošanas pieredzi un sniegtu ieteikumus tās turpmākajai darbībai.
SCOPE – Skills Recognition, Capacity Building, and Professional Education for the Third Sector” ir Erasmus+ atbalstīts projekts, kurā ir apvienojušies projekta partneri - The Wheel (Īrija), Latvijas Pilsoniskā alianse, Scottish Council for Voluntary Organizations (Lielbritānija), An Cosán (Īrija), Sivis Study Centre (Somija) un Arengukoostöö Ümarlaud – AKÜ (Igaunija).


Šis projekts ir finansēts ar Eiropas Savienības atbalstu. Šī publikācija atspoguļo tikai tās autoru viedokli, un Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, un Komisija nekādā veidā neuzņemas atbildību par šeit ietvertās informācijas tālāku izmantošanu.
uploaded pictureuploaded picture