Oktobra Memoranda īstenošanas padomes sēdē skatītie jautājumi
01.11.2019

30. oktobrī Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes ikmēneša sēdē skatīja NVO sektoram būtiskus jautājumus par to, kā praksē tiek ieviests jaunais regulējums “Par pārtikas izplatīšanu pēc minimālā derīguma termiņa beigām” jeb pārtikas ziedojumi. “Maxima Latvija” pārstāve atklāja, ka  uzņēmums aktīvi iesaistās pārtikas ziedošanas iniciatīvā, tomēr saskaras ar vairākiem šķēršļiem, tai skaitā ar to, ka ir ierobežotas iespējas, kam drīkst ziedot pārtiku. Šobrīd ir atļauts nodot pārtiku tikai labdarības organizācijām, bet efektīvāk būtu, ja to varētu darīt bez starpniecības privātpersonām. Pārtikas bankas “Paēdušai Latvijai” pārstāve sēdē dalījās ar pieredzi pārtikas paku nodrošināšanā, norādot, ka visvairāk tiek ziedota maize, saldumi un garšviela, un līdz šim saņemtas pozitīvas atsauksmes no palīdzības saņēmējiem. Savukārt Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs informēja, ka šis ir jaunā regulējuma pilotēšanas laiks un to plānots pārskatīt 2020.gada janvārī. 

Savukārt, pārstāvji no Valsts kontroles sniedza atziņas no revīzijām par jautājumiem, kas saistīti ar NVO finansēšanu, norādot uz problemātikām, kas konstatētas NVO finansēšanā atsevišķās pašvaldībās Zemkopības ministrijā, kur procedūras bijušas tiesiskās, tomēr ne pēc labas pārvaldības principiem. 

Sabiedriskās politikas centra PROVIDUS un Latvijas Lauku foruma pārstāvji prezentēja galvenās tendences iedzīvotāju iesaistē un finansējuma piešķiršanā Latvijas pašvaldībās. Prezentācijās tika iekļautas labās prakses, izaicinājumi un ieteikumi uzlabojumiem nākotnē, to vidū nepieciešamība pēc jēgpilnām konsultācijām ar iedzīvotājiem, vietējie referendumi, budžeta atklātība, OGP principu ieviešana pašvaldībās, izstrādāt un padarīt sabiedrībai zināmu, caurspīdīgu, saprotamu un apolitisku praksi finansējuma sadalīšanai NVO un neformālām iedzīvotāju grupām. 

Aizsardzības ministrija informēja par visaptverošu valsts aizsardzības sistēmu un NVO lomu tajā, ieskicējot šobrīd esošos un potenciālos drošības riskus un kā ministrija plāno sadarboties ar NVO sabiedrības informēšanas un mobilizēšanas kontekstā. Kā pirmā aktivitāte notiks 29.novembrī – seminārs NVO par drošības jautājumiem. 

Ar prezentācijām var iepazīties šeit. Nākamā Memoranda padomes sēde notiks 27.novembrī, bet Memoranda padomes konference 22.novembrī