NVO sanāksme ar AiM par Visaptverošo valsts aizsardzību
24.01.2020

24.janvārī, Latvijas Pilsoniskās alianses pārstāve Anita Īvāne kopā ar citu nevalstisko organizāciju pārstāvjiem piedalījās Aizsardzības ministrijas (AiM) sanāksmē par Visaptverošo valsts aizsardzību, kuras mērķis bija stiprināt AiM sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas ieviešanā. Tikšanās laikā tika pārrunāts eksperimentālo mācību scenārijs, kas varētu tiks pielietot krīzes situācijā, tāpat arī AiM iepazīstināja ar informatīvā bukleta projektu, kuru plānots izplatīt Latvijas iedzīvotājiem šī gada laikā par to, kā rīkoties krīzes gadījumā. AiM pārstāvji atgādināja, ka šobrīd tiek izstrādāts Valsts aizsardzības koncepts, kura izstrādei var iesūtīt idejas un ieteikumus.          
Visaptveroša valsts aizsardzības sistēma paredz visu sabiedrības grupu iesaisti un organizētu rīcību krīzes situācijās, kas ietver arī dabas katastrofas, tāpēc svarīga ir sadarbība ar nevalstisko sektoru, kas ir ļoti svarīgs tieši vietējo cilvēku apzināšanā un informēšanā.