NVO pārstāvjus aicinām sniegt viedokli par NAP2027
25.10.2019

Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) publiskai apspriešanai izziņoja Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021. - 2027. gadam (NAP2027) pirmo redakciju un aicina izteikt viedokli par to.NAP2027 pirmo redakciju publiskajai apspriešanai ir nodevusi līdz 8. novembrim.

23.oktobra Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēdē tika skatīta NAP2027 prioritāte “Vienota, droša un atvērta sabiedrība”, kurā bija skeptiski par  šo prioritāti, lai gan tā ir prioritāte, kas vistiešāk nostiprina demokrātisko vērtību stiprināšanu Latvijā. Tāpēc Alianse īpaši aicina NVO pārstāvjus neklusēt un komentēt NAP2027 plānu, it īpaši 6.vizienu, kas noteiks pilsoniskās sabiedrības attīstību nākamajos 7 gados.

To varat izdarīt dažādos formātos: interaktīvi sniegt viedokli sabiedriskās apspriešanas rīkā; rakstīt uz NAP2027 e-pastu vai Pārresoru koordinācijas centram uz e-pastu; sūtīt priekšlikumus pa pastu uz adresi: Pārresoru koordinācijas centrs, Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1520.

Publiskajā apspriešanā saņemtie atzinumi, viedokļi, priekšlikumi un iebildumi tiks rūpīgi izvērtēti, sagatavojot NAP2027 gala redakciju, kā arī PKC mājaslapā būs iespēja iepazīties ar kopsavilkumu par izteiktajiem iebildumiem un priekšlikumiem. NAP2027 gala redakcija tiks iesniegta izskatīšanai  Nacionālās attīstības padomē, Ministru kabinetā, un - apstiprināšanai Saeimā.