NVO iespēja izvirzīt kandidātus Memoranda padomes locekļu amatam
10.01.2020

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes (Memoranda padomes) sekretariāts aicina nevalstiskās organizācijas izvirzīt kandidātus Memoranda padomes locekļu amatam. Konkurss izsludināts uz astoņām Memoranda padomes locekļu vietām no NVO puses. Memoranda padomes locekļus ievēl uz noteiktu pilnvaru termiņu – gadu un sešiem mēnešiem. Ievēlēto Memoranda padomes locekļu pilnvaras būs no 2020. gada 1. marta līdz 2021. gada 31. augustam. Kandidēt var Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorandu parakstījušās nevalstiskās organizācijas, kas nav pasludināta par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, un tās saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, lēmējinstitūcijas vai izpildinstitūcijas pārstāvis. Kandidātu izvirza nevalstiskā organizācija, iesniedzot rakstisku pieteikumu, kurā ietverta šāda informācija par nevalstisko organizāciju un tās izvirzīto kandidātu. Memoranda padomē ievēlēto nevalstisko organizāciju pārstāvi var izvirzīt darbam padomē atkārtoti ne vairāk kā divus pilnvaru termiņus pēc kārtas (Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumu Nr. 14 "Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes nolikums" 12. punkts). Pieteikšanās līdz 2020. gada 6. februāra plkst. 24.00, elektroniski nosūtot uz e-pastu: nvo@mk.gov.lv. Vairāk iespējams uzzināt šeit.