NVO fonda Stratēģiskās plānošanas komitejas sēde
13.09.2019

11.septembrī tikās NVO fonda Stratēģiskās plānošanas komitejas pārstāvji, lai, kā bija plānots, precizētu NVO fonda programmas mērķus, mikro un makro līmeņu projektu noteikšanas kārtību, tai skaitā finansējuma apjoma proporcijas, un atbalstāmās aktivitātes. Tomēr plānotos izskatāmos jautājumos komiteja neskatīja, jo Kultūras ministrija paziņoja, ka iebilst pret prioritāšu un NVO fonda programmas dokumentācijas pārskatīšanu pirms valsts budžeta pieņemšanas, kas praktiski nozīmē, ka diskusijas par NVO fonda saturu atsāksies gada beigās, līdz ar to projektu konkursu uzsaukums varētu notikt tikai 2020.gada pirmajos mēnešos.
Līdz šim komiteja bija vienojusies, ka nākamā gada prioritāri atbalstāmie virzieni būs:
> “NVO interešu aizstāvības stiprināšana” ar mērķi atbalstīt NVO, kuru pamatdarbība ir interešu aizstāvība un, kas veic interešu aizstāvības darbību sabiedriskā labuma darbības jomās un īsteno līdzdalības aktivitātes politikas veidošanas un īstenošanas procesos, sekmējot pilsoniskas sabiedrības attīstību Latvijā;
> “Atbalsts pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm” ar mērķi stiprināt demokrātiskās vērtības un cilvēktiesību ievērošanu Latvijā, veicināt pilsonisko līdzdalību visos līmeņos, spēcināt Latvijas iedzīvotāju cilvēkdrošību un uzlabot dzīves kvalitāti, veicināt sociālo atbildību kopienā un apkaimē, finansiāli atbalstot NVO projektus attiecīgās apakšprogrammas atbalsta jomās.
Papildus abos virzienos bija ierosinājums ļaut atbalstīt kapacitātes stiprināšanas izmaksas.
NVO fonda Stratēģiskās plānošanas komitejas sastāvā ir 6 ministrijas pārstāvji (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Latvijas Republikas Tieslietu ministrija, Latvijas Republikas Kultūras ministrija, Labklājības ministrija, Latvijas Republikas Ārlietu ministrija Izglītības un zinātnes ministrija), 6 NVO (Kristīne Zonberga, Latvijas Pilsoniskā alianse; Uldis Dūmiņš, Zemgales NVO Centrs; Inese Siliņa, Kurzemes NVO centrs, Āris Ādlers, Alianse Pārnozariskai Ilgtspējīgai Attīstībai; Baiba Bela, Latvijas Sociologu asociācija; Kristaps Zariņš, Latvijas Jauno zinātnieku apvienība), Ministru kabinets (Inita Pauloviča) un Sabiedrības integrācijas fonds pārstāvji.