NVO fonda plānošanas komitejas tikšanās_
29.11.2019

Ņemot vērā, ka Valsts budžets Saeimā ir pieņemts, piešķirot NVO fondam 1,2 milj. euro, 27.novembrī notika NVO fonda stratēģiskās plānošanas komitejas (SPK) sēde, kurā atsāka diskusijas par NVO fonda priekšlikumiem 2020.gadam, lai pēc iespējas ātrāk Sabiedrības integrācijas fonds var izsludināt projektu konkursu. SPK vienojās kā 2020.gada prioritāros darbības virzienus noteikt:

1. NVO darbības stirpināšana;
2. Atbalsts NVO pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm;
3. NVO savstarpējās sadarbības stiprināšana;
4. NVO interešu aizstāvības stiprināšana.


Tāpat SPK vienojās, ka projektu konkurss un attiecīgi programmas finansējums nebūtu dalāms pa darbības virzieniem, tādējādi viens projekts varētu aptvert gan vienu, gan vairākus darbības virzienus. Kā arī SPK lēma pacelt viena projekta finansējuma slieksni. Vienlaikus, lai spēcinātu mazās, lokālās NVO, paredzēt atsevišķu finansējumu mikro projektiem (grass roots) ar vienkāršāku administrēšanas mehānismu. 

NVO fonda Stratēģiskās plānošanas komitejas sastāvā ir 6 ministriju (VARAM, TM, KM, LM, ĀM, IzM), 6 NVO - Kristīne Zonberga, Latvijas Pilsoniskā alianse; Uldis Dūmiņš, Zemgales NVO Centrs; Inese Siliņa, Kurzemes NVO centrs, Āris Ādlers, Alianse Pārnozariskai Ilgtspējīgai attīstībai; Baiba Bela, Latvijas Sociologu asociācija; Kristaps Zariņš, Latvijas Jauno zinātnieku apvienība, Inita Pauloviča, Valsts kancelejas un SIF pārstāvji.