Aizvadīta NIPSIPP padomes sēde
10.01.2020

6.janvārī notika Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomes* (NIPSIPP padome) sēde, kuras darba kārtībā bija divi jautājumi Oxford Research Baltics ziņojums par NIPSIP 2012.-2018.gadam ietekmes izvērtējumu, un Sabiedrības integrācijas fonda ziņojums par Latvijas NVO fonda programmas prioritārajiem virzieniem 2020.gadam.


*NIPSIPP vada kultūras ministrs un tajā darbojas 23 locekļi, kuri pārstāv Ministru prezidenta biroju, Aizsardzības, Ārlietu, Finanšu, Iekšlietu, Izglītības un zinātnes, Kultūras, Labklājības, Satiksmes, Tieslietu un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts kanceleju, Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Universitāti, LU Sociālo un politisko pētījumu institūtu, biedrību „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”, biedrību „Laiks kultūrai”, biedrību „Latvijas Pilsoniskā alianse”, Pasaules brīvo latviešu apvienību.


*NIPSIPP padomes uzdevums – nodrošināt sabiedrības integrācijas politikas izstrādē un īstenošanā iesaistīto institūciju saskaņotu darbību un aktivitāšu īstenošanas pārraudzību. Padome sadarbojas ar jau esošajām sabiedrības integrācijas politiku veicinošajām komisijām un padomēm, kas aptver atsevišķus šīs jomas jautājumus.