Notiks Memoranda padomes sēde
22.05.2020

27. maijā plkst. 11.00 attālināti notiks Memoranda padomes sēde. Sēdes norisei būs iespējams sekot līdzi audioformātā - saite būs pieejama Ministru kabineta mājas lapā īsi pirms sēdes sākuma.

Ja ir vēlēšanas piedalīties, lai paustu viedokli par kādu no darba kārtības jautājumiem, lūgums informēt Memoranda padomes sekretariātu līdz 2020.gada 26.maija plkst. 17:00.

Darba kārtībā iekļauti jautājumi par konceptuālo ziņojumu “Ministra noteikumu institūta ieviešanas iespējamības izvērtējums”; par jaunā Memoranda padomes modeļa darbības uzsākšanu un potenciālajiem finansējuma avotiem; Kultūras ministrijas ziņojums par Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādņu 2021.-2027.gadam izstrādi.

Nākošā Memoranda padomes sēde notiks 17.jūnijā pkst.11.00.