Noslēdzas “NVO fonda” programmas projekts
01.11.2019

No maija mēneša līdz oktobra beigām biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” īstenoja Latvijas valsts budžeta finansētā programmas „NVO fonds”  ietvarā projektu “Latvijas NVO darbības platformas nodrošināšana NVO interešu aizstāvībā un sabiedrības līdzdalības veicināšana Latvijā”. Projekta mērķis bija radīt labvēlīgus apstākļus demokrātiskas līdzdalības veicināšanai un veicināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību Latvijā.  Projekta ietvaros tika:

> nodrošināta LPA pārstāvju dalību formālās un neformālās sanāksmēs;

> izstrādāti rakstiski viedokļu par pilsoniskās sabiedrības jautājumiem;

> apkopoti NVO viedokļi;

> veikta izpēte un informācijas apkopošana par aktuālajiem tiesību aktu projektiem un tikšanās tematikām;

> pētīta sabiedrības līdzdalība problemātika un iespējamie risinājumi, tai skaitā starptautisko prakšu apkopojums;

> sniegta aktuālā informāciju par norisēm NVO sektorā;

> nodrošināta dalība sarunu festivālā LAMPA.

Projekts ir stiprinājis LPA kapacitāti un nodrošinājis iespēju veikt padziļinātākās izpētes par pilsoniskās sabiedrības jautājumiem, kā arī iespēju izplatīt informāciju plašākai sabiedrībai par pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm.

Projekts tika īstenots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par informācijas saturu atbild Latvijas Pilsoniskā alianse.