Piesakies konsultācijām par NVO jautājumiem!
13.03.2020

Zemgales NVO centrā tiek sniegtas konsultācijas  NVO vadības jautājumos: biedrību dibināšana, darbības uzsākšana,  projektu pieteikumu izstrāde, finansējuma avoti, izmaiņas biedrības darbībā (gadījumos, kad ir jāveic izmaiņu reģistrācija LR Uzņēmumu reģistrā), biedrību un nodibinājumu grāmatvedība u.c. Plašāku informāciju var iegūt šeit.