NIPSIPP sēdes apskats
30.08.2019

30.augustā notika Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomes sēde, kurā diskutēja par saliedētas sabiedrības politikas plānošanas diskusiju dokumentu. Rezultātā padome nobalsoja par to, ka diskusiju dokuments pieņemts zināšanai, un ir nododams diskusijām reģionos, vienlaikus piezīmējot, ka nepieciešams veikt papildinājumus, kurus izteica padomes locekļi sēdē. Kultūras ministrija informēja par turpmākajiem soļiem līdz tiks izstrādātas Saliedētības politikas pamatnostādnes. Tie ir:
 > diskusijas reģionos septembrī un oktobrī;
 > pamatnostādņu projekta prezentācija NIPSIPP;
 > sabiedriskā apspriede;
 > pamatnostādņu skatīšana Memoranda padomē,  iesniegšana Valsts sekretāru sanāksmē;
 > 2020. gada martā pamatnostādnes tiks iesniegtas Ministru kabinetā
Sēdē NVO sektoru pārstāvēja Kristīne Zonberga Latvijas Pilsoniskā alianses direktore un Agnese Lāce Providus vadošā pētniece migrācijas un integrācijas jomā.