Nevalstiskais sektors tikās ar Tieslietu ministrijas un Finanšu izlūkošanas dienesta pārstāvjiem
04.10.2019

18.septembrī notika Latvijas Pilsoniskās alianses un Providus organizētā sabiedriskā labuma organizāciju un Tieslietu ministrijas un Finanšu izlūkošanas dienesta tikšanās, lai pārrunātu detalizētāk publicētajā ziņojumā par nevalstisko organizāciju noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas identificētajiem riskiem. Pēc garām diskusijām:
> Visi bija vienisprātis, ka skaidras naudas aprite izejošajos maksājumos Latvijas nevalstiskajām organizācijām nav tipiska, tāpēc lielas skaidrās naudas izmaksas var būt iemesls uzdot nevalstiskajai organizācijai papildus jautājumus par to mērķi.
> Nepieciešams uzlabot nevalstisko organizāciju gada pārskatu saturu un  sniegšanas procesu, tai skaitā, digitalizējot gada atskaites formas (vadības ziņojumu), papildināt ar ailītēm, kur atsevišķi atzīmēt skaidras un bezskaidras naudas plūsmas, kā arī ieviest ailīti, kur atzīmēt vienu vai vairākas jomas, kurā darbojas attiecīgā organizācija. Apzinoties, ka jebkādu prasību vai dokumentu izmaiņas rada papildus administratīvo slogu nevalstiskajām organizācijām, būtiski, ka šādas un/vai citas noderīgas izmaiņas notiktu vienlaikus un pēc iespējas reti.
> Būtu vēlams, ka FID nākamajā periodā jau konkrētāk pievērstos specifiskām augsta riska organizācijām (piemēram, tām, kurām bijušas netipiskas skaidrās naudas izmaksas) un censtos izvairīties no vispārinātiem apgalvojumiem par sektoru kopumā. Jāapzinās, ka vispārināti apgalvojumi par nevalstisko sektoru vai sabiedriskā labuma organizācijām ne tikai met ēnu uz visām organizācijām, bet arī apgrūtina to pieeju banku finanšu pakalpojumiem.
> Nepieciešams veicināt izpratni publiskajā un nevalstiskajā sektorā par iespējamiem finanšu riskiem un labu pārvaldību. Viens no iespējamiem rīcības virzieniem:  radīt uzticamas nevalstiskās organizācijas pazīmju sarakstu. Šādas pazīmes var būt, piemēram, SLO statusa esamība, nav ievērojamu skaidras naudas izmaksu, publiski pieejama informācija par tās darbību, utt.