Nākamais etaps saliedētas sabiedrības pamatnostādņu izstrādē 2021-2027
10.01.2020

7.janvārī Latvijas Pilsoniskā alianse tikās ar Kultūras ministrijas un British Council pārstāvjiem, lai pārrunātu jauno Saliedētības politikas pamatnostādņu izstrādes progresu. Kultūras ministrija informēja, ka ir izstrādāts pamatnostādņu projekts, kurā ir iestrādāti 2019.gada rudenī notikušajās iedzīvotāju diskusijās izskanējušie priekšlikumi.
Tikšanās laikā visu pušu pārstāvji vienojās, ka ir nepieciešams nākamais diskusiju cikls, kurā Kultūras ministrija prezentētu izstrādāto dokumenta projektu, kā arī vēlreiz izdiskutētu ar iedzīvotājiem un izstrādātu papildus priekšlikumus politikas plānošanas dokumentam, ja tādi nepieciešami.


Plānots, kam diskusijas notiks pirmajās divās februāra nedēļās, visos Latvijas reģionos, dažādās piecās Latvijas pilsētās, uz kurām tiks aicināti iepriekšējo diskusiju dalībnieki, kā arī jauni dalībnieki, kuriem būs iespēja piedalīties domu apmaiņā un ideju izteikšanā, lai papildinātu un koriģētu pamatnostādņu dokumentu.


Atgādinām, ka 2019.gada oktobrī visā Latvijā notika iedzīvotāju diskusijas par pamatnostādņu dokumentu, īpaši izceļot tādus jautājumus kā nacionālā identitāte, pilsoniskais aktīvisms un integrācija.